Vi er eksperter i almene boligorganisationers og almene boligers forhold

Vi har dyb indsigt i den almene sektor og de vilkår og processer, der er særegne for almene boliger og alment byggeri, herunder de beboerdemokratiske processer samt tilsynsmyndighedernes og Landsbyggefondens håndtering af almene byggerier.

Vores rådgivning er baseret på mange års erfaring inden for området, som har givet os et indgående kendskab til de særlige behov og problemstillinger den almene boligsektor og dens aktører er udfordret af.

Vi yder rådgivning og sparring til bl.a. boligorganisationer, deres bestyrelser, private projektudviklere og investorer.   Med afsæt i vores indgående kommercielle indsigt på området, tilbyder vi værdiskabende skræddersyede løsninger i samarbejdet mellem de almene boligorganisationer, de kommunale og private aktører.

Ved nybyggeri og ombygning af almene boliger rådgiver vi om hele processen fra idé til aflevering af det færdige byggeri.

Vores ydelser omfatter bl.a.:

Har du brug for rådgivning og sparring vedrørende almene boliger og alment byggeri, så kontakt os for en drøftelse af, hvorledes vi bedst kan hjælpe jer.

 

link til Jav + trine + mette ind her