library.jpg

Vi tilbyder løsningsorienteret rådgivning i byggesager

lige fra de første tanker omkring byggeriet til projektets afslutning. Vi fører jer trygt gennem hele processen.

Byggeprojekter er komplekse, og stiller krav til, at mange forskelligartede juridiske problemstillinger afklares og håndteres for at sikre den rigtige forberedelse samt en succesfuld gennemførelse af det konkrete projekt.

Det gælder både store erhvervsbyggerier, almene byggeprojekter og private byggerier, hvor mange parter er involveret, herunder byggetekniske rådgivere, entreprenører, finansielle samarbejdspartnere, investorer og bygherres egen organisation.

Det stiller særlige krav til overblik, indsigt i byggeprocesser og de særlige juridiske regler inden for det konkrete byggeri.

Vi har mange års erfaring i at yde juridisk og kommerciel rådgivning i bygge- og entreprisesager med fokus på, at sikre den bedste byggeproces og vores kunders retsstilling.

Vi bistår private bygherre, ejendomsudviklere, almene boligorganisationer, foreninger og fonde, selvejende institutioner, ejendomsinvestorer, entreprenører og tekniske rådgivere gennem hele processen fra tanke til det færdige projekt.

Gennem løsningsorienteret rådgivning kan vi hjælpe jer bl.a. med at sikre optimal tilbudsindhentning, udarbejdelse og forhandling af aftalegrundlaget i henhold til AB18/ABT18/ABR18, garantistillelse, forsikringsforhold, håndtering af uenigheder omkring ekstraarbejder, forsinkelse, mangler, gennemførelse af syn og skøn m.v.

Med vores brede vifte af kompetencer tilbyder vi også rådgivning omkring forhold, der relaterer sig til byggeriet, herunder erhvervelse af arealer og byggeretter, finansiering, samarbejdsaftaler, projektledelse og kontraktstyring og konfliktløsning/mediation. Vi er ofte med helt fra starten, fra kunden finder grunden (green field development og brown field development) – og til de første lejere eller ejere flytter ind.

Har du brug for hjælp til jeres byggeprojekt eller står du med en problemstilling omkring jeres byggeri, så kontakt os for en drøftelse af, hvorledes vi bedst kan hjælpe jer.

 

 

Vil du gerne høre mere?

Kontakt partner, advokat
Janne Vejlesby

+45 25 10 05 56
jv@bjornsholm.com