Ejendomsstrategi

Vi har fokus på udvikling og optimering af ejendomme. Vores mål er at skabe overblik over ejendomme og ejendomsporteføljer, uanset om der er tale om en enkelt eller 20 ejendomme i din portefølje.

Get in touch
Tryghed og forudsigelighed

Vi giver dig overblik og tilbyder ejendomsstrategi til din ejendomsportefølje

Vi hjælper med at planlægge, finansiere, erhverve og udvikle fast ejendom. Vi hjælper med at se ejendommenes potentielle afkast, og udviklingsstrategi for at optimere potentialet og altid med fokus på at der påtages mindst mulig risici.

Vores kompetencer dækker den strategiske sparring, juridisk rådgivning, daglig administration samt drift og vedligehold og byggeteknisk rådgivning. Vi dækker alt det, som skal til for aktiv forvaltning, udvikling og værdiskabelse for dine ejendomme. Vores løbende rapportering og indsigt i driften giver tryghed og forudsigelighed.

Get in touch

Udvikling, drift og optimering

Investering i ejendomme kan være med forskellige mål, uanset om det er foreninger, enkeltpersoner, fonde eller virksomheder, der investerer i ejendomme, forvalter vi ejendommene som var det vores egne med respekt for ejere, lejere og ejendommens historie.

Ofte er der tale om et mål der er langsigtet værdiforøgelse, som også kræver en langsigtet planlægning, vi udarbejder vedligeholdelsesplaner for op til 30-årige perioder. Den langsigtede byggetekniske planlægning, sker sammen med en juridisk og finansiel planlægning og rådgivning.

Vores kunder har investeret i kontorbygninger, detailhandelsejendomme og boligejendomme. Af boligejendommene er en del i den gamle boligmasse, andre er udviklingsprojekter med nye bygninger.

Erhvervs- og boligejendomme

  • Udvikling af ejendom på kort og lang sigt
  • Optimering af leje, lejemål og arealer
  • Planlægning for nuværende og kommende generationer – familieejede ejendomme.
  • Optimering ved lejeskifte og udvidelser
  • Planlægning af arbejder så det som kan udføres i en arbejdsgang, sker til fordel for lejer og ejer
  • Dialog med erhvervslejer om behov og optimering af lejemål
  • Porteføljeplanlægning

Ejendommens finansielle planlægning

I samarbejde med realkredit og pengeinstitutter kan vi skræddersy den økonomiske styring af ejendommen, uanset om der er planlagt en ejerperiode på 5 år eller for de næste generationer.

Hos os får du en ”One point of entry” til din asset manager som samler de rigtige ressourcer til den personlige rådgivning.

Vi passer på værdierne, hjælper med den økonomiske planlægning, samt planlægning af ejendommens drift og vedligeholdelse.

Ejendomsinvesteringer kan være komplekse

Dybdegående viden om ejendomsmarkedet

Private investorer i ejendomsbranchen kan have forskellige tilgange til deres investeringer. Nogle investorer foretrækker at eje og udleje ejendomme for at generere stabil indkomst gennem lejeindtægter. Andre kan fokusere på at købe ejendomme til lav pris og sælge dem senere med fortjeneste, når ejendomsværdien stiger. Nogle private investorer kan også deltage i partnerskaber eller investeringsgrupper for at sprede risikoen og øge kapaciteten til større projekter.

Ejendomsinvesteringer kan være komplekse og kræve dybdegående viden om ejendomsmarkedet, finansiering, lovgivning og drift. Private investorer kan arbejde sammen med ejendomsprofessionelle som advokater, drift og byggetekniske rådgivere og ejendomsadministratorer for at maksimere deres investeringers potentiale og minimere risici.

BJØRNSHOLM er et full service property house, der tilbyder dette samlet til din ejendomsportefølje.

Get in touch

Værdiskabelse for dine ejendomme

Udvikling og optimering af ejendommenes kontrakter, lejeindtægter, arealer kombineret med tæt fokus på drift og omkostninger samt planlægning af renovering og arbejder er grundstenene i ejendomsstrategiarbejdet.

Kontakt os hvis du er interesseret i at høre hvordan vi kan hjælpe dig med din ejendomsportefølje.

Get in touch
BJØRNSHOLM firmacykler, bæredygtighed

Book et møde! 

Get in touch

Inspireret af Jørgen Leths
“Alt på plads, plads til alt”,
motiveres jeg til at skabe orden,
hvilket åbner op for nye muligheder, idéer og vækst…

Per Bjørnsholm
CEO, Advokat, MBA

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.