Hvidvaskpolitik

Foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask

+45 3331 1002
legal@bjornsholm.com

Hvidvaskpolitik generelt

Politikker til forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktionsovertrædelser
I BJØRNSHOLM foretages årligt en risikovurdering af BJØRNSHOLM og BJØRNSHOLM-organisationen. BJØRNSHOLM har som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnede strategiske mål for håndtering af sager omfattet af hvidvaskloven samt risikostyring udpeget en ansvarlig advokat som sammen med ledelsen skal sikre, at virksomhedens politikker, risikovurdering og forretningsgange holdes opdateret, samt at reglerne i hvidvaskloven efterleves af BJØRNSHOLM.

Risikovurderingen tager afsæt i organisationens forretningsmodel og omfatter en vurdering af hvilke – og hvor store – risici der er forbundet med de forskellige kundesegmenter, forskellige ydelser mv.

På baggrund af risikovurderingen er der udarbejdet en hvidvaskpolitik for BJØRNSHOLM A/S, BJØRNSHOLM Drift- & Bygherrerådgivning A/S samt BJØRNSHOLM Advokater advokatanpartsselskab.

Du kan læse mere om vores politikker til forebyggelse af hvidvask, finansiering af terrorisme og sanktionsovertrædelser i BJØRNSHOLM her:

Hvidvaskpolitik – BJØRNSHOLM A/S

Hvidvaskpolitik – Advokater advokatanpartsselskab

Hvidvaskpolitik – Drift- & Bygherrerådgivning

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information om vores hvidvaskpolitikker, er du velkommen til at kontakte os på:

+45 3331 1002
legal@bjornsholm.com

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.