Om ansvar

Vi anbefaler individuel rådgivning

+45 3331 1002
legal@bjornsholm.com

Ansvarsfraskrivelse

Introduktion
BJØRNSHOLM opererer på et komplekst og gennemreguleret område, når vi administrerer ejendomme. Hertil kommer, at individuelle forhold for de ejerboliger, lejeboliger og andelsboliger, vi administrerer spiller afgørende ind. Det er derfor ikke muligt her på hjemmesiden fyldestgørende at beskrive alle forhold og scenarier, som kan opstå i forbindelse med udførelse af ejendomsadministration.

Vi skønner gerne om markedsudviklingen
Oplysninger om markedsudviklingen er og kan naturligvis kun være udtryk for BJØRNSHOLMS skøn, og kan ligeledes ikke erstatte personlig rådgivning.

Vi anbefaler altid individuel rådgivning fremfor alt
Når vi informerer på BJØRNSHOLMs hjemmeside, herunder de underliggende sider, hvilke ydelser, vi kan udføre, kan denne information ikke opfattes som tilbud om udførelse af ydelser og kan ikke erstattes af personlig og individuel rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse
BJØRNSHOLM fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller øvrige direkte eller indirekte følgevirkninger, der skyldes brugen eller misbrug af vores hjemmeside eller sider, vi linker til, også selvom det skyldes fejl, uhensigtsmæssige formuleringer og lignende eller manglende opdateringer af hjemmesidens indhold.

Brugen af hjemmesiden er reguleret af dansk ret og i tilfælde af tvist, skal denne afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte os på:

+45 3331 1002
legal@bjornsholm.com

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37