BG-About.png

Vi tilbyder højt specialiseret juridisk rådgivning og professionel sparring inden for alle aspekter af fast ejendom og ejendomsmarkedet.

 

Vi har mange års erfaring i branchen, og vores rådgivning tager afsæt i indgående indsigt i ejendomsjura, økonomi, ejendomsudvikling, markedskendskab og naturligvis kunden.

 

Vi tilbyder rådgivning i hele værdikæden fra købsprocessen til den løbende forvaltning og optimering af ejendommens værdi frem til et evt. salg af ejendomsporteføljen – det vi kalder ”Portefolie Legal Services”.

 

Vi bistår med ejendomstransaktioner og projektudvikling i hele processen og tilbyder komplette værdiskabende løsninger, der er skræddersyet til vores kunders konkrete ønsker og behov .

 

Blandt vores kunder er ejendomsinvestorer, små og mellemstore erhvervskunder, finansielle institutioner, danske og udenlandske fonde, selvejende institutioner, almene boligorganisationer, ejendomsskaber og private selskaber, herunder private projektudviklere og deres ejere.

 

Har du brug for rådgivning og sparring inden for fast ejendom eller ejendomsmarkedet, så kontakt os for en drøftelse af, hvorledes vi bedst kan hjælpe dig. (Per, jav + trine + mette ind her ? ).

 

[Janne; er det for kort ?]

Tinglysningsmæssige forhold, servitutter mv.

Retssager

Vil du gerne høre mere?

Kontakt partner, advokat
Janne Vejlesby

+45 25 10 05 56
jv@bjornsholm.com