Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn er essentielt for lejers tryghed og for ejendommens vedligeholdelse, denne ydelse tilbydes i forbindelse med udlejning af boliger eller erhverv.

Get in touch

Værdibevaring gennem omhyggeligt tilsyn

For at sikre en kontinuerlig udvikling og værditilvækst af lejemål, udfører vi grundige ind- og fraflytningssyn. Denne proces er afgørende for at opretholde ejendommens tilstand og sikre, at hvert lejemål møder de højeste standarder for nye lejere.

Ved indflytning gennemgår vores team lejemålet detaljeret sammen med den nye lejer, dokumenterer den nuværende tilstand og sikrer, at alle elementer lever op til vores kvalitetskrav. Dette skaber en klar og gennemsigtig aftale om ejendommens tilstand fra begyndelsen, hvilket minimerer potentielle tvister ved fraflytning.

Get in touch
BJØRNSHOLM firmacykler, bæredygtighed

Book et møde! 

Get in touch

Inspireret af Jørgen Leths
“Alt på plads, plads til alt”,
motiveres jeg til at skabe orden,
hvilket åbner op for nye muligheder, idéer og vækst…

Per Bjørnsholm
CEO, Advokat, MBA

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37