Facility Services

Facility services er en integreret løsning, der sigter mod at optimere driften af en ejendom ved at levere en bred vifte af services.

Get in touch

Facility services omfatter alt fra daglig viceværtservice til koordinering af større vedligeholdelsesopgaver og håndtering af akutte situationer. Formålet med facility services er at sikre, at ejendommen fungerer effektivt og problemfrit, samtidig med at den opretholder sin værdi og overholder gældende standarder og lovgivning.

For dig som ejendomsejer eller ejerforening indebærer facility services en problemfri og professionel håndtering af alle aspekter af ejendomsdrift, hvilket frigør dig fra administrative byrder og sikrer dig en velfungerende ejendom.

For ejendommen resulterer facility services i en forbedret funktionalitet, længere levetid og en højere værdi, da potentielle problemer identificeres og løses hurtigt og effektivt.

Get in touch

Teknik- og Driftsaftaler

Når du indgår en teknik- og driftsaftale med vores Drift og Byggetekniske afdeling, får du adgang til en række specialiserede facility services, der er udviklet til at optimere driften og vedligeholdelsen af din ejendom.

Kontakt os

Bygningsgennemgang

Bygningsgennemgang med notat om vedligeholdelsesstand.

Deltagelse i rammeaftaler

Når du beder om et tilbud og gennemgang af vores services, får du personlig rådgivning og anbefalinger, der er skræddersyet til din ejendom. Hvis vores team identificerer muligheder for rabatter, tilfalder disse ejendommen direkte. Kontakt os i dag for at få din ejendom vurderet og se, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere din drift og vedligeholdelse.

Løbende teknisk dialog og korrespondance

Vi holder en løbende og åben dialog med dig omkring den daglige drift og vedligeholdelse af din ejendom. Dette sikrer, at eventuelle tekniske spørgsmål eller udfordringer bliver håndteret hurtigt og effektivt. Din feedback er vigtig for os, og vi arbejder tæt sammen for at sikre, at din ejendom fungerer problemfrit.

Tilkald af håndværkere ved akutte reparationsarbejder

Indhentning af tilbud og rekvirering af håndværkere efter aftale, hvis behovet for akutte reparationsarbejder opstår.

Iværksættelse, styring og kontrol af tekniske vedligeholdelsesopgaver

Vi sørger for løbende opsyn med håndværkerarbejde på ejendommen under almindelige vedligeholdelsesarbejder samt med vores serviceleverandører.

Iværksættelse, styring og kontrol af serviceaftaler

Vi kontrollerer og styrer service- og abonnementsaftaler som en del af din ejendoms drift. Vi sikrer, at de nødvendige lovpligtige service- og abonnementsaftaler er på plads på ejendommen, og vi sørger for at indhente tilbud på disse aftaler.

Iværksættelse, styring og kontrol af viceværtsaftaler (uden personaleansvar)

Vi holder løbende opsyn med og samarbejder tæt med ejendommens ansatte vicevært eller ejendomsservicefirma for at sikre optimal drift og vedligeholdelse af din ejendom.

Personaleansvar for ejendommens ansatte

Vi håndterer hele processen omkring ansættelsen samt udarbejdelse af ansættelseskontrakter og arbejds- og ansvarsbeskrivelser. Desuden tager vi os af daglig arbejdsledelse, ferieplanlægning og administration af uddannelse for ejendommens ansatte. Vi sørger også for at udvikle politikker, arbejdsgange, standarder og vejledninger for ejendommens personale og holder løbende opsyn og kontrol med deres arbejde. Vores opgaver inkluderer også løbende opdateringer af overenskomster, lovgivning og lønregulering i henhold til ansættelseskontrakter. Vi afholder også lovpligtige APV-tilsyn og udviklingssamtaler samt sikrer løbende uddannelse og kendskab til gældende lov og praksis for personalet.

Teknisk assistance ved større forsikringsskader

Vi håndterer anmeldelser af skader til forsikringsselskaber og yder teknisk assistance på forsikringsskader i samarbejde med taksatorer. Derudover har vi løbende kontakt med eventuelt berørte lejere og sørger for at afhjælpe situationen. Vi følger op på arbejdets udførelse og sikrer, at sagen afsluttes tilfredsstillende.

Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan til lejere (lovpligtig)

Vi udarbejder den lovpligtige vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med boligreguleringslovens 18a i henhold til BJØRNSHOLM standard.

Vi sikrer, at alle formaliteter overholdes i overensstemmelse med gældende retspraksis, herunder indkaldelse af eventuel beboerrepræsentation.

Udarbejdelse af løbende 10-års drifts- og vedligeholdelsesbudget

Vi udarbejder et langsigtet drifts- og vedligeholdelsesbudget baseret på budgetoverslag for de nødvendige arbejder på ejendommen efter BJØRNSHOLM standard. Planen udformes i samarbejde med dig som kunde.

Byggesagsadministration

Vi tilbyder Byggesagsadministration i forbindelse med forbedringsarbejder, renoveringer, ombygninger mv., herunder håndtering af betaling af fakturaer og udarbejdelse af byggeregnskab.

BJØRNSHOLM firmacykler, bæredygtighed

Book et møde! 

Get in touch

Inspireret af Jørgen Leths
“Alt på plads, plads til alt”,
motiveres jeg til at skabe orden,
hvilket åbner op for nye muligheder, idéer og vækst…

Per Bjørnsholm
CEO, Advokat, MBA

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.