Ejendomsjuridisk rådgivning

Vi tilbyder ejendomsjuridisk rådgivning indenfor fast ejendom, både Asset Management og Property Asset Management – vores rådgivning til vores kunder tager afsæt i indgående indsigt i jura, økonomi, ejendomsudvikling, kontraktoptimeringer, håndtering af lejere og markedskendskab

Get in touch

Ejendomsjuridisk rådgivning

Vores ydelser indenfor ejendomsjuridisk rådgivning er designet til at beskytte ejendomsaktiver, minimere risici og sikre overholdelse af gældende lovgivning og regulativer.

 

Get in touch

Rådgivningsområder

Her er nogle af de centrale juridiske services og rådgivningsområder inden for Asset Management:

Kontakt os

1. Kontraktudarbejdelse og -forhandling

 • Udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, serviceaftaler, og købs- og salgsaftaler.
 • Sikring af, at kontrakterne er i overensstemmelse med lovgivningen og tjener ejendommens bedste interesser.

2. Due diligence

 • Juridisk due diligence i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder undersøgelse af ejendommens juridiske status, eventuelle restriktioner, servitutter og lejerettigheder.
 • Identifikation af potentielle risici og problemstillinger, der kan påvirke transaktionen eller ejendommens værdi.

3. Compliance og regulering

 • Rådgivning omkring overholdelse af lokalplaner, bygningsreglementer, miljølovgivning og andre relevante regulativer.
 • Hjælp til at navigere i komplekse reguleringsmæssige landskaber og sikre compliance.

4. Tvistløsning og litigation

 • Håndtering af tvister relateret til ejendommen, herunder lejetvister, kontraktbrud og tvister med entreprenører eller tjenesteudbydere.
 • Repræsentation i retssager og ved forhandlingsbordet for at beskytte ejendomsaktiver og minimere økonomiske tab.

5. Skatterådgivning

 • Rådgivning om ejendomsrelaterede skatteforhold, herunder optimering af skattebyrden ved køb, salg og drift af ejendomme.
 • Vejledning i forbindelse med ejendomsvurderinger, afskrivninger og andre skattemæssige aspekter.

6. Ejendomsudvikling og planlægning

 • Juridisk rådgivning vedrørende ejendomsudviklingsprojekter, herunder zonelovgivning, planlægningstilladelser og miljøvurderinger.
 • Sikring af, at udviklingsprojekter overholder alle relevante love og bestemmelser.

7. Corporate governance og strukturering

 • Rådgivning om den optimale juridiske og skattemæssige strukturering af ejendomsinvesteringer og -porteføljer.
 • Vejledning i corporate governance-praksisser for ejendomsselskaber og investeringsfonde.

Kontakt os

For at sikre, at din ejendomsportefølje forvaltes effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, er det afgørende at have adgang til kvalificeret juridisk rådgivning.

Kontakt os for at drøfte, hvordan vores juridiske services inden for Asset Management kan styrke din ejendomsstrategi og -forvaltning.

BJØRNSHOLM firmacykler, bæredygtighed

Book et møde! 

Get in touch

Inspireret af Jørgen Leths
“Alt på plads, plads til alt”,
motiveres jeg til at skabe orden,
hvilket åbner op for nye muligheder, idéer og vækst…

Per Bjørnsholm
CEO, Advokat, MBA

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.