BJØRNSHOLMs bæredygtighedsrejse

ESG (Environmental, Social, and Governance) og bæredygtighed er centrale elementer i moderne virksomhedsstrategier, der adresserer virksomhedens miljømæssige fodaftryk, dens sociale ansvar og ledelsespraksisser. ESG-kriterierne hjælper investorer, kunder og andre interessenter med at evaluere virksomheders ansvarlighed og bæredygtighed, hvilket er afgørende i en tid, hvor klimaforandringer, sociale uligheder og behovet for transparent ledelse er i fokus.

I BJØRNSHOLM indebærer en stærk ESG- og bæredygtighedsstrategien at tage ansvar for sin indvirkning på miljøet ved at reducere emissioner, fremme bæredygtig ressourceanvendelse og minimere affald. På det sociale plan omfatter det, at sikre retfærdige arbejdsforhold, fremme diversitet og inklusion, og engagere sig positivt i lokalsamfundet. Governance-aspektet fokuserer på virksomhedens ledelsesstrukturer, etik, risikostyring og transparens. Ved at integrere ESG og bæredygtighed i BJØRNSHOLMs kerneforretning ønsker vi at vise, ikke blot vores forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet og planeten, men også positionere os til at imødegå fremtidige udfordringer, minimere risici og skabe langsigtede værdier for alle interessenter.

Dette bidrager til vores positive omdømme, resiliens og konkurrenceevne på markedet. Hvis noget eksisterende er holdbart allerede, er der ingen grund til at forandre det. Men vi skal holde øje. Hele tiden. Og det gør vi såvel internt som eksternt. Internt vurderer vi løbende vores leverandører, arbejdsmiljø og forbrug. Eksternt i vores rådgivning søger vi løbende at dygtiggøres inden for feltet (total økonomi, cirkulært byggeri, materialepyramiden, certificeringer mv.) og tilstræber altid at forelægge bygherre den mest bæredygtige – eller holdbare – løsning.

Det er vigtigt for os, at også vores bygherrer er med på at forundre sig og indgår i dialogen, hvor vi løbende spørger os selv ”Er det her egentlig holdbart? Økonomisk, socialt og miljømæssigt”.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37