1.2 Hvordan reguleres lejen i boliglejemålet?

Reguleringen af huslejen fremgår af din boliglejekontrakt. Lejeloven giver udlejer lov til at regulere lejen for dit boliglejemål, og der er flere muligheder for hvordan der kan ske regulering af din leje. Du kan læse mere om efter hvilke regler huslejen er fastsat under ”Lejekontrakt og lejefastsættelse”.

3 min.

Per Bjørnsholm

Omkostningsbestemt leje
Har du lejet en lejlighed i en ejendom som er i den gamle boligmasse, hvor lejen reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, vil du én gang årligt modtage en varslingsskrivelse om, at din husleje vil blive reguleret.

Det betyder at udlejer udarbejder et driftsbudget for ejendommen som er grundlag for fastsættelse af lejen. Lejen fordeles herefter på boliger, efter enten areal eller boligernes indbyrdes værdi.

Pristalsregulering
Der kan i din lejekontrakt være aftalt at lejen årligt stiger med pristallet, dette sker for at lejen der betales, følger med prisudviklingen i samfundet. Det pristal som lejen kan reguleres med fastsættes af Danmarks Statistik.

Du vil en gang om året modtage en regulering, hvoraf det fremgår hvordan beregningen af din husleje er foretaget samt fra hvornår reguleringen sker.

Skatte- og afgifter
Det kan være aftalt i lejekontrakten at din leje kan reguleres med ændringen i skatter og afgifter. Hvis der sker ændringer i de skatter og afgifter, som bliver pålagt den ejendom du bor i, vil der ske en beregning og regulering af lejen som vil blive varslet med mindst 3 måneder før reguleringen træder i kraft, af varslingen vil det beregningsgrundlaget fremgå.

Forudbetalt leje og depositum
Du kan i din lejekontrakt se hvad der skal betales af depositum og forudbetalt leje. Depositum og forudbetalt leje skal altid være på et beløb svarende til det antal måneder der er angivet i kontrakten. Det betyder at hvis din leje stiger, så skal der indbetales et ekstra beløb svarende til stigningen så beløbet der er indbetalt som depositum og forudbetalt leje stadig svarer til den aktuelle leje og med det antal måneder der er angivet i kontrakten.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.