1.4 Regulering af lejen

Reguleringen af huslejen fremgår af din boliglejekontrakt. Lejeloven giver udlejer lov til at regulere lejen for dit boliglejemål, og der er flere muligheder for hvordan der kan ske regulering af din leje. Du kan læse mere om efter hvilke regler huslejen er fastsat under ”Lejekontrakt og lejefastsættelse”.

3 min.

Huslejeregulering

Omkostningsbestemt leje

Har du lejet en lejlighed i en ejendom, som er i den gamle boligmasse, hvor lejen reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, vil du én gang årligt modtage en varslingsskrivelse om, at din husleje vil blive reguleret.

Dette betyder, at udlejer udarbejder et driftsbudget for ejendommen, som er grundlaget for fastsættelsen af lejen. Lejen fordeles herefter på boliger, enten efter areal eller efter boligernes indbyrdes værdi.

Pristalsregulering

Der kan i din lejekontrakt være aftalt, at lejen årligt stiger med pristallet. Dette sker for at sikre, at den betalte leje følger med prisudviklingen i samfundet. Det pristal, som lejen kan reguleres med, fastsættes af Danmarks Statistik.

Du vil én gang om året modtage en regulering, hvori det fremgår, hvordan beregningen af din husleje er foretaget, samt hvornår reguleringen træder i kraft.

Skatter og afgifter

Det kan være aftalt i lejekontrakten at din leje kan reguleres med ændringen i skatter og afgifter. Hvis der sker ændringer i de skatter og afgifter, som bliver pålagt den ejendom du bor i, vil der ske en beregning og regulering af lejen som vil blive varslet med mindst 3 måneder før reguleringen træder i kraft, af varslingen vil det beregningsgrundlaget fremgå.

Forudbetalt leje og depositum

I din lejekontrakt kan du se, hvad der skal betales af depositum og forudbetalt leje. Depositum og forudbetalt leje skal altid udgøre et beløb svarende til det antal måneder, der er angivet i kontrakten. Det betyder, at hvis din leje stiger, skal der indbetales et ekstra beløb svarende til stigningen, så beløbet, der er indbetalt som depositum og forudbetalt leje, stadig svarer til den aktuelle leje og det antal måneder, der er angivet i kontrakten.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.