3.1 Ind- og fraflytning af dit lejemål

Ind- og fraflytningssyn sikrer en problemfri begyndelse og afslutning på din lejeoplevelse.

3 min.

Gitte Krigbaum

ind- og fraflytningssyn

Indflytningssyn

Hvad er formålet med indflytningssynet?
Indflytningssynet tjener til at registrere lejemålets tilstand ved din indflytning. Det kan bruges som reference ved fraflytning for at vurdere eventuelle ændringer.

Hvad skal jeg være opmærksom på under indflytningssynet?
Vær opmærksom på eventuelle eksisterende skader eller mangler og sørg for at dokumentere dem sammen med inspektøren under indflytningssynet, for at undgå at blive holdt ansvarlig for dem senere.

Fraflytningssyn

Hvordan planlægger vi fraflytningssynet?
Fraflytningssynet planlægges normalt i samarbejde mellem dig som lejer og ejendomsadministrationen. Det gennemføres normalt, når du er klar til at flytte ud.

Når du skal fraflytte din leje bolig afsætter vi to timer til et fraflytningssyn. Her vil vi gennemgå lejemålet og lave en elektronisk fraflytningsrapport, hvor skader, fejl og mangler er noteret, og eventuelle forestående istandsættelsesarbejder er aftalt.

Flytteafregning
Du kan forvente at få din flytteafregning 6-8 uger efter frigørelsesdatoen.

Vigtig info i forhold til fraflytning af din bolig

Nøgler
Samtlige nøgler til lejemålet skal afleveres ved fraflytningssynet. Hvis dette ikke sker, vil låsen blive omlagt for din regning. Vær opmærksom på at eventuelle parkeringstilladelser også skal afleveres ved fraflytningssynet.

Depot
Eventuelt depotrum skal også være tømt ved fraflytningssynet. Vær opmærksom på at du som beboer selv er ansvarlig for at bortskaffe storskrald. Husk derudover at eventuelle beboermappe og manualer skal være i lejemålet ved fraflytningssynet. Ellers vil du blive opkrævet erstatning for disse.

Køle-/fryseskab
Det er meget vigtigt at køle/fryseskabet er slukket og afrimet ved fraflytningssynet. Hvis fryseren ikke er afrimet, vil der blive opkrævet ekstra for en afrimning i forbindelse med fraflytningssynet.

Afmelding
Husk at afmelde el, telefon, internet og tv-signal til samme dato som fraflytningssynet. Vand og varme bliver automatisk afmeldt i forbindelse med fraflytningssynet.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37