1.3 Omkostningsbestemt lejefastsættelse (OMK-leje)

Hvad er OMK-leje og hvilken betydning har det for min leje?

1 min.

Ejendomme i den gamle boligmasse har normalt det, der kaldes en omkostningsbestemt leje. Det betyder, at udlejer udarbejder et driftsbudget for ejendommen, som er grundlaget for fastsættelse af lejen. Lejen fordeles herefter på boliger efter enten areal eller boligernes indbyrdes værdi.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37