0.9 Hvorfor skal du have en lejekontrakt?

En lejekontrakt er et vigtigt juridisk dokument, der etablerer de grundlæggende betingelser for lejeforholdet og skaber en klar ramme for, hvordan både udlejer og lejer skal agere i løbet af lejeperioden.

3 min.

lejekontrakt

En lejekontrakt er et juridisk aftale mellem udlejer (ejendomsadministrationen/ejeren af ejendommen) og lejer (dig som den, der lejer boligen). Lejekontrakten tjener flere vigtige formål, som sikrer rettigheder og pligter for både udlejer og lejer:

  1.  Klarlæggelse af vilkår: Lejekontrakten beskriver betingelserne for lejeaftalen, herunder lejebeløb, varighed, opsigelsesfrister, regler for lejeforhøjelser, vedligeholdelsesansvar og andre vigtige oplysninger. Dette sikrer, at begge parter er klar over deres forpligtelser.
  2. Retssikkerhed: En lejekontrakt skaber en retssikkerhed for både udlejer og lejer. Den definerer de juridiske rettigheder og ansvar for begge parter og giver en ramme for, hvordan eventuelle tvister eller uoverensstemmelser håndteres.
  3. Beskyttelse af rettigheder: Lejekontrakten beskytter lejerens ret til at bo i boligen i en bestemt periode og sikrer, at udlejer ikke pludselig kan ændre betingelserne eller opsige lejeren uden rimelig varsel og grund.
  4. Forhåndsafklaring af forventninger: Lejekontrakten giver både udlejer og lejer mulighed for at afklare forventninger på forhånd. Dette inkluderer regler for huslejebetaling, vedligeholdelse, beskadigelse af ejendommen og andre aspekter af lejeforholdet.
  5. Dokumentation af lejemålets tilstand: Ved at inkludere en beskrivelse af ejendommens tilstand ved indflytning i lejekontrakten (indflytningssyn), hjælper det med at forebygge uenigheder om eventuelle skader eller mangler, der allerede eksisterede, da lejeren flyttede ind.
  6. Lovkrav og regler:  Det er et lovkrav at have en skriftlig lejekontrakt. Dette hjælper med at beskytte både lejerens og udlejerens rettigheder og sikrer overholdelse af gældende lovgivning.
  7. Referencedokument: Lejekontrakten fungerer som en officiel reference, som begge parter kan henvise til i tilfælde af tvister eller behov for at huske aftalte vilkår.

Lejekontrakten skal være underskrevet af begge parter for at have sin gyldighed.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37