Vurdering af min bolig eller ejendom

I BJØRNSHOLM kan vi hjælpe med en vurdering af din andelsbolig eller ejerlejlighed, vi kan også hjælpe med vurdering af hele boligudlejningsejendomme, erhvervsejendomme, industriejendomme, grunde og ejendomsporteføljer.

4 min.

Per Bjørnsholm

BJØRNSHOLMs vurderinger bygger på mange års erfaring i de økonomiske aspekter der påvirker ejendomsmarkedet, samt en metodisk og omhyggelig tilgang. Vores vurderinger dokumenteres grundigt, og vores rapporter giver et dybdegående indblik i de faktorer, der påvirker ejendommens værdi. Dette inkluderer potentielle tiltag, der kan øge ejendommens værdi.

Vores vurderingsrapporter bidrager til at give revisorer, advokater, finansielle institutioner, foreninger og andre virksomheder en forståelse for de faktorer, der ligger til grund for ejendommens værdi.

  1. Dataindsamling: Vi indsamler omfattende data om den pågældende ejendom og dens omgivelser. Dette inkluderer oplysninger om ejendommens størrelse, placering, bygningernes tilstand, faciliteter og nærliggende infrastruktur.
  2. Markedsanalyse: Vi analyserer det aktuelle ejendomsmarked og identificerer lignende ejendomme, der er blevet solgt eller udlejet i nærheden. Dette giver os en forståelse af, hvordan markedet værdisætter lignende ejendomme.
  3. Juridisk og økonomisk forskning: Vi undersøger de juridiske og økonomiske faktorer, der kan påvirke ejendommens værdi. Dette inkluderer lokale byggereguleringer, zonestatus, skatteforhold og eventuelle juridiske forpligtelser.
  4. Sammenligningsmetoden: Ved at sammenligne ejendommen med lignende ejendomme, der er blevet solgt eller udlejet, kan vi estimere dens værdi baseret på markedets reaktion på lignende tilbud.
  5. Indkomstmetoden: For kommercielle ejendomme og investeringsejendomme bruger vi indkomstmetoden, hvor vi vurderer ejendommens potentielle indkomststrøm i form af lejeindtægter eller andre former for indtægter.
  6. Omgivelsesvurdering: Vi tager højde for den overordnede udvikling og vækst i området omkring ejendommen. Faktorer som infrastrukturprojekter, nabolagets udvikling og fremtidige planer kan påvirke ejendommens værdi.
  7. Rapportering: Efter en omhyggelig analyse, udarbejder vi en detaljeret rapport, der præsenterer vores fund og konklusioner. Rapporten indeholder en grundig redegørelse for de faktorer, der påvirker ejendommens værdi, samt eventuelle anbefalinger til at forbedre værdien.

Herved får du en solid og velbegrundet vurdering af din bolig eller ejendoms værdi, der tager højde for både markedets dynamik og ejendommens specifikke egenskaber.

Kontakt os

Tag kontakt i dag

Vi sidder klar til at besvare din henvendelse

BJØRNSHOLM A/S  •  CVR 37 97 57 37

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.

Sommertid

I forbindelse med sommerferie har vi ændrede åbningstider på telefonerne. Vi har åbent fra kl. 10.00 til 12.00 i ugerne 29, 30 og 31. BJØRNSHOLM ønsker alle en rigtig god sommer.